Fetal DNA Tarama Testi | Op. Dr. Yuliya Doster - Kadın Hastalıkları Uzmanı

Fetal DNA Tarama Testi

Kombine Tarama Testi
13 Mart 2019
Doğuma Giderken Yanımda Ne Almalıyım?
13 Mart 2019

Fetal DNA Tarama Testi

10. Haftadan itibaren gerekli görüldüğünde veya aile istemi durumunda anne kanında fetal DNA (fcf DNA) taraması yapılabilir.

Bu test anne kanından örnek alarak yapılır, bebeğin bulunduğu alana, plasentaya veya gebelik kesesi zarına girişim yapılmadığı için risk oluşturmaz. Girişim olmadan yapılan doğum öncesi tarama testi anlamına gelen noninvaziv prenatal test (NİPT) olarak da adlandırılır. Anne kanında bebeğe ait serbest kromozom saptanarak bebeğin belli genetik hastalıkları olup olmadığı araştırılır. NİPT testi klasik tarama testlerinden daha duyarlıdır ve zamanla klasik tarama testlerin yerini alması muhtemeldir. Günümüzde ise yüksek maliyet nedeni ile sadece bebekte genetik hastalık için artmış risk durumunda ilk tercih olarak kullanılması önerilmektedir. Bu riskli durumlar: Anne yaşının ileri olması, ailede genetik hastalık taşıyıcılığın olması, ultrasonda bebekte genetik hastalıkta sık görülen bulguların olması veya yapılan tarama testlerinde artmış riskin saptanmasıdır. NİPT bir tanı testi değil ve bu testte de yüksek risk saptanırsa, doğrulama için gebeliğin haftasına göre kordosentez, plasental örnekleme veya amniyosentez yapılması önerilir.

Bir cevap yazın